Get my outfit

Myten om jomfruhinden & min første gang

Dem af jer, der følger med på instagram, så så i nok mit lille oprør imod noget jeg læste på facebook. Det var en (ud fra navnet) dansk pige som havde mødt en fyr som ikke troede på at hun var jomfru, så derfor ville pigen gerne til lægen for at få på papir at det var hun.

Det startede en masse larm i mit hoved både som mor og kvinde. For det første skal kvinder ikke måles og værdisættes ud fra om de har en jomfuhinde eller ej eller om de har været seksuel akitve. For det andet så kan man slet ikke bevise fysisk om en kvinde ud fra en jomfuhinde, har været seksuel aktiv, ligesom man heller ikke kan bevise at en mand er jomfru og for det tredje, så lyder ham fyren som en KÆÆÆÆÆMPE nar. Hvis man allerede i opstart ikke stoler på hinanden, så er det edermaneme en dårlig start på et forhold. Jeg fik så ondt af den pige/kvinde, der i afmagt føler at hun skal bevise sin “uskyld” NEJ du skal ikke bevise noget som helst. Du skal losse ham fjolset så hårdt i røven at han får en hjernerystelse og så vide at verden er FULD af vidunderlige mænd, der vil elske dig med eller uden “jomfruhinde”

Hvis du er vild med en kvinde, så kan det sgu da for helvede være lige meget om hun har været sammen med en anden før dig!….altså ja lige medmindre at du som mand er kravlet ud fra grotten og stadig befinder dig på neandertaler niveau og pga. maglende opdragelse og kulturel forsømmelse ikke har opdaget at vi skriver 2019….. Kvinder er lige så meget værd som mænd!

Those of you who follow on instagram, have probably seen my little rebellion talk against something I read on facebook. It was a (by name) Danish girl who had met a guy who did not believe she was a virgin, so the girl wanted to go to the doctor to get it on paper, that she was.

That started a lot of noise in my head both as a mother and as a woman. Firstly, women should not be measured and valued based on whether they are virgin or not or whether they have been sexual akitve. Secondly, one/ doctor cannot prove physically whether a woman is a virgin or if she has been sexually active, nor can you prove that a man is a virgin and thirdly, this man sounds like a STUPID man. If you do not trust each other already, then it is a bad start for a relationship. I got so sad for the girl / woman who feels powerless and unworthy that she has to prove her “innocence” NO you shouldn’t prove anything. You must kick him so hard in the ass that he gets a concussion and you should know that the world is FULL of wonderful men, who will love you with or without “virginity”

If you are crazy about a woman, then it shouldn’t matter, if she has been with someone before you …. unless…. you just crawled out of the cave, still in the Neanderthal level of evolving and because of the bad upbringing and cultural neglect have not discovered that we are in the year 2019 ….. Women are just as much worth as men! Underneath you see an article about the fact, that you can not prove virginity.

Hertil vil jeg gerne tilføje en artikel som en følger sendte mig som jeg ydmygt har lånt fra www.DR.dk.

Min første gang var både uden for ægteskab og uden særlig meget omtanke. Sex er ligesom mad, væske, søvn en del af vores overlevelsesbehov for vores race. At kultur, religion og dumhed skal gøre sex imellem to mennesker til noget skamfuldt og forkert mig en gåde. Sålænge man er enig i at det skal ske, skal man så ikke have lov at finde sin egen vej.

Jeg var 16 år første gang og jeg gik på biologiefterskole i Jylland. Ja jeg troede at jeg skulle være havbiolog, fordi jeg troede at det betød at dykke med delfiner og synge med hvaler, men droppede det efter jeg fandt ud af at man oftes bare tager vandprøver i danske røvsyge åer og laver rapporter…ok det var måske list skarpt sat op, men jeg fandt maaaange andre ting jeg synes var sjovere lol….som eks. det der med sex. Min kæreste var 1 år ældre end mig og vi havde været kærester i 6 måneder og han var på rekordtid min bedste ven. Han hed Kasper. Jeg var meget meget forelsket i ham. Rigtig dejlig uvidende uigennemtænkt kærlighed. Vi talte meget om sex før vi gjorde det, da han heller ikke havde prøvet det. Det fede var at det var trygt og vi legede os ligesom igennem det. Vi anede ikke, hvad vi lavede, men det var sjovt og så sjovt at det jo måtte prøves igen. Jeg er den dag idag MEGET glad for at min første gang, var med en jeg holdt af og som lyttede til mig og vi var trygge med hinanden. Der var intet pres fra hinanden eller andre. Ingen tvang. Det var ren ungdommelig ærlig nysgerrighed.

For mig skal sex være noget rart og noget begge parter har LYST til. Jeg er voldsom modstander af eks. arrangeret ægteskaber….medmindre! at begge parter tilfældigvis bare rigtig godt kan lide hinanden. Jeg synes heller ikke at det er ok at en kvinde eks.pga. kultur eller religion ikke må have sex før ægteskab, hvis det nu engang er det hun har lyst til. MEN hvis hun har LYST til at gemme sig selv til 1 mand, så er det jo ligeså godt.

Det vigtigst er at man har sig selv med. Og er du tro imod dig selv, så skal man aldrig lade andre dømme en. Jeg oplever desværre at der stadig er meget negativitet omkring kvindens seksualitet egentlig både fra mænd og kvinder og det er meget ærgerligt. Og nu er det ikke fordi at dette indlæg er rettet imod religion kun, men i de situationer, hvor kvinden skal bevise sin jomfruelighed eks. inden ægteskab, hvilket sker HELE tiden, der undrer jeg mig bare over, hvordan manden så beviser det…. det gælder vel begge veje?? Hvad er jeres tanker om emnet?? Skal vores døtre dømmes på og værdisættes ud fra om de er jomfuer eller ej? forventer i som forældre at hun gemmer sig selv til den eneste ene? Jeg forventer af min datter at hun gør det, der føles rigtigt, den dag hun skal tage den slags valg.

//My first time was both very gentle and I did not really think much about doing it, it just felt natural. Sex, like food, fluid, sleep is part of our survival needs for our race. That culture, religion and stupidity make sex between two people something shameful and wrong, is for me a mystery. As long as one agrees that this should happen, then one must not be allowed to find his/hers own way.

I was 16 years old when I had sex for the first time and I went to a biology school in Jutland. Yes I thought I should be a marine biologist because I thought it meant, diving with dolphins and singing with whales, but I dropped it after I found out that you often just take water samples in Danish boring lakes and makes boring reports … ok it maybe list was sharply described, but I found maaany other more interesting things to do instead lol …. like for example sex. My boyfriend was 1 year older than me and we had been in a relationship for 6 months and he was my best friend. He’s name was Kasper.

I was very much in love with him. Really lovely ignorant love. We talked a lot about sex before we did it, as he hadn’t tried it either. The cool thing was that it was safe and fun with him. We didn’t know what we were doing, but it was fun and so fun that it had to be tried again. Today I am VERY happy that my first time was with someone I loved and who listened to me and we were safe with each other. There was no pressure from each other or others. It was pure youthful honest curiosity.

For me, sex must be something nice and something both parties have an URGE for. I am not a big supporter of arranged marriages …. unless! that both parties happen to just really like each other. I also don’t think it’s okay for a woman to because of culture or religion must not have sex before marriage, if that is what she wants. BUT if she wants to save herself for 1 man, then it is just as good, it that makes her happy.

The most important thing is to be true to yourself. And if you are true to yourself, you should never let others judge you. Unfortunately, I find that there is still a lot of negativity about  women’s sexuality, both from men and women, and that is very annoying and sad. Now… it’s not because this post is directed against religion only, but in the situations where the woman must prove her virginity before marriage, which happens ALL time, makes me wonder… how does the man then prove that HE is a virgin. .. well, it applies both ways yes ?? What are your thoughts on the subject ?? Should our daughters be judged and valued based on whether they are virgins or not? As parents should we expect she saves herself to that one and only even if she doesn’t want to? I expect from my daughter that she does what feels right the day, she has to make that kind of decisions.

6 kommentarer

 • julie frederiksen

  omg i am so agree about everything! i am looking forward to next monday<3

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Spot on …så godt skrevet 👍😊

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Pernille

  Hvor er det så fedt, og sagligt lagt op, og JA, ham fyren lyder da som en kæmpe nar! Jeg var ligesom dig, så ufattelig heldig at møde en person i mine teenageår, som gjorde at jeg følte mig tryg, og tilpas ved at give mig selv hen til ham på den måde. Han var ældre end mig, mere erfaren, men på trods af dette, skete der ikke noget før jeg var klar (og fyldt 16, host host). Det var en oplevelse og et forhold som jeg kun ser tilbage på med glæde, og som virkelig rustede mig til hvordan skulle håndtere mig selv seksuelt videre frem. Jeg vil aldrig gøre andet end at anbefale alle unge til at vente til at mavefornemmelsen er den helt rigtige, hvilket jo ikke nødvendigvis betyder, at man behøver at være i et forhold eller smask ungdomsforelsket! Men min erfaring siger mig at man ikke er i tvivl når følelsen er rigtig, og hvis man kan holde ud til den kommer, så er oplevelsen 100.000 gange bedre!

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Camilla Dyrved

  Fantastisk blogindlæg. Jeg er selv 18 år og jeg må ærligt sige at jeg ikke har haft sex før og det kan til tider være svært at skulle sige det til folk fordi folk har sex i en tidlig alder, hvor man godt kan føle at man er sent på den. Men igen så er det måske også en god ting, fordi så har jeg ikke trasket gennem det hele bare for at kunne sige til andre at jeg har haft sex. Men at jeg kan “gemme” den ting til det helt rigtig tidspunkt og at det ender med at være en ting som betyder ekstra meget for en i sidste ende selvom man venter. Men jeg kan til tider godt opleve med ens veninder hvis de bliver spurgt af fx fyre. Hvis de spørger piger om de har haft sex og de så svarer ja. Så lægger de mange kræfter med hvor mange man har været sammen med og at hvis man har været sammen med mange så bliver synet på en ændret markant på en negativ måde. Men jeg synes også at det er forkert at fyre fokusere kun på om man har haft sex før og om hvor mange man så har været sammen med. Jeg har også oplevet at hvis man så svare nej så er man blevet stemplet som en person som er usikker og at man mister interessen og det gør at man får det svært ved at få en kæreste fordi de ændre syn på en pga af den ting. Men ja igen rigtig godt emne at tage op bliv endelig ved med det☺️☺️☺️☺️

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Lene E

  Sikke et dejlig gennemtænkt, sagligt og alligevel fint perspektiveret indlæg! Jeg elsker når du lige sætter et gear op og sætter ord på noget vigtigt – og jeg er så enig i alle dine betragtninger. Håber, at de piger og unge kvinder der bliver bildt andet ind, læser ord som dine.
  Stort kram,
  Lene

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Maria Pedersen

  Dejligt brøl, nej piger skal da gøre fuldstændig sin de vil med deres krop !

  Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Get my outfit