Lillemor på luksus weekend - overfaldt af lebber

Kartoffelmos øger dit barns selvværd

Synes i at Arthur ligner en, der godt kan lide kartoffelmos? haha…jep han er vild med det. Ligesom resten af familien. Efter stor efterspørgsel på instagram deler jeg nu, den ret simple opskrift med jer, men bag den simple opskrift gemmer der sig et vigtig trick, der er godt for dit barns selvværd.

At styrke sit barns selvværd er en af de mange vigtige opgaver vi har som forældre. Og her hjemme kan jeg virkelig mærke, hvor meget det giver mine børn at de mærker at der er brug for dem. Selvfølgelig taler vi om opgaver som jeg finder på. Og her er kartoffelmos bare en rigtig god ide. Man skal ikke have travlt, for børn der skræller kartofler kan tage tid og stress tager det gode af projektet.

Alma skræller kartofler, jeg skærer dem i stykker og Arthur ligger dem op i gryden. Lige idag gad Albert ikke, men han tilbød så at dække bord. Alma elsker alt, der udfordrer hende og hun sidder 100% koncenteret om opgaven, hvilket er super godt for børn og så er der også en samarbejdeværdi i det. Det signalere til børnene at vi som familie kan arbejde sammen imod et fælles mål og at alle kan bidrage med noget og det er der den ægte selvværdsfølelse kommer ind.

Selvværd kan defineres som vores grundlæggende opfattelse af os selv og vores opfattelse af vores værdi som mennesker. Det har den funktion, at det definerer, hvor stor værdi vi tillægger os selv som mennesker og hvor stor værdi vi føler andre tillæger os. Helt frem til en 12-13 års alderen er barnet ekstra påvirkelige i forhold til selvværd, så der kan man med fordel være aktiv på dette område som forældre.

Og når vi sidder der og skræller kartofler, så handler det ikke om at være bedst til noget, det handler bare om at være sammen, gøre noget sammen og være elsket, ønsket, værdsat, tage ansvar og have en vigtig rolle…at være vigtig for sin familie. Når børn får opgaver, de skal hjælpe med at løse, er det med til at give børnene en form for “indre struktur”, hvor de lærer, hvordan man forpligter sig på noget og hvordan man bidrager til de fællesskaber, man indgår i og det booster deres selvværd.

Og nu til opskriften og tilgiv mig for at jeg ikke har nøjagtige vægt og mål. Jeg laver altid selv mad på gefühl. Alt skal helst være økologisk.

En pose kartofler
2-3 pastinakker
3 jordskokker
3 fed hvidløg
1 løg
halv pakke “smør” jeg bruger vegetar smøren Smørbar
og så sødmælk som jeg hælder i imens jeg moser indtil at mosen har den konsistens/tykkelse jeg ønsker.
Smag til med salt og peber

Broccolien koger jeg kun ganske lidt, så de stadig er sprøde og bevarer alle de gode vitaminer, smelter lidt smørbar ud over dem og salter- ungerne ELSKER DEM

Og så servere jeg det. Ikke noget kød eller sauce. Generelt så prøver jeg at spise mere simpelt herhjemme. Man behøver ikke 500 slags tilbehør. Ren og enkel mad gør det nemt at leve mere plantebaseret. Og må jeg lige understrege…. Ud over at Alma lige kastede op i 24 timer i december, så har ingen i familien været syge denne vinter (endnu) og jeg er overbevist om at den faktor at vi spiser økologisk, næsten ingen kød, dvs fisk og en smule fugl i ny og næ, næsten ingen mælkeprodukter og virkelig mange grønsager og fiber og masser af fedt er grunden til at vi alle er stærkere. men hey…vi kan nå det endnu hehe

BONUS INFO: Der er proteiner i både kartofler, pastinakker, løg, jordskokker og broccoli og da med kroppen optager 70% af proteinen af grønsager kontra de 30% kroppen kan optage fra kød, så får mine børn masser af proteiner. Både kalk og proteiner fåes i rigelige mængder igennem grønsager og fiberigt mad:)

//Do you think Arthur looks like someone who likes mashed potatoes? haha … jep he’s crazy about it. Like the rest of the family. After much demand on instagram, I now share the rather simple recipe with you, but behind the simple recipe there is an important trick that is good for your child’s self-esteem.

Strengthening your child’s self-esteem is one of the many important tasks we have as parents. And at home I can really feel how much it gives my children that they feel that they are needed. Of course, we talk about tasks that I have made up. And here, mashed potatoes are just a great idea. Dont do this, if you dont have time.  Children who peel potatoes can take time and stress takes the good out of the project.

Alma peels potatoes, I cut them into pieces and Arthur puts them up in the pot. Today Albert didn’t bother, but he then offered to set the table instead. Alma loves everything that challenges her and she is 100% focused on the task, which is super good for children and then there is also a collaboration value in it. It signals to the children that we as a family can work together towards a common goal and that everyone can contribute with something and that is where the true self-esteem comes in.

Self-esteem is defined as our very basic perception of ourselves and our perception of our value as human beings, regardless of what we achieve, how we look or how “popular” we are. It has the function that it defines how much value we attach to ourselves as humans and how great value we think others attach to us. It can be shaped throughout life, but is particularly influential in childhood up to approx. 12 years old.

And when we sit there and peel potatoes, it’s not about being best at anything, it’s just about being together, doing something together and being loved, treasured, appreciating each other, taking responsibility and having an important role …its about being important to the family. When children get tasks they need to help solve, it helps give the children some kind of “inner structure”, where they learn how to commit to something and how to contribute to the communities in which they are involved and it boost their self-esteem.

And now for the recipe and forgive me for not having exact measurements. I always cook by instinct. Everything should preferably be organic.

A bag of potatoes
2-3 parsnips
3 Jerusalem artichokes
3 garlic
1 onion
half pack of “butter” I use vegetarian butter spreadable
and as whole milk as I pour in while I mash until the moss has the consistency / thickness I want.
Season with salt and pepper

The broccoli I cook only a little, so they are still crispy and retain all the good vitamins, melt a little butter over them and then salt- The kids  LOVE THEM

And then I serve it. No meat or sauce. In general, I try to eat more simply. You don’t need 500 kinds of side orders. Clean and simple food makes it easy to live more plant-based. And should I just emphasize …. Besides that Alma just threw up for 24 hours in December, no one in the family has been sick this winter (yet) and I am convinced that the factor that we eat organic, almost no meat, only a little fish and a little bird every now and then, almost no milk products and really many vegetables and fiber and lots of fat is why we are all stronger. but hey … Lets no get the hopes up…there are still time to get ill…winter will last at least 2-3 more month.BONUS INFO: There are proteins in both potatoes, artichokes and broccoli and in the body 70% of the protein of vegetables versus the 30% the body can absorb from meat, so my children get lots of proteins. Both lime and proteins are available in plentiful quantities through vegetables and fibrous food 🙂

BONUS INFO: There are proteins in both potatoes, Jerusalem artichokes, onion, parsnips and broccoli and the body absorb 70% of the protein of vegetables versus the 30% the body can absorb from meat, so my children get lots of proteins. Both calcium and proteins are available in plentiful quantities through vegetables and fibrous food 🙂

 

13 kommentarer

 • Marianne

  Rigtig godt Sarah Louise! Du laver en virkelig god og nærende kost til dig selv og dine børn 🙂
  Der er nemlig ikke brug for alt det kød – og jeg kan anbefale alle at læse ‘Medical Medium’s bøger, af Anthony William – så vil man få sit verdens-(og mad)syn vendt på hovedet :), med mindre man i forvejen selv har været inde på den måde at spise på – med masser af grøntsager og frugt!

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Vegetaren

  Jeg er altså vild med hvordan folk bliver bekymrede overkom os hvis hvis børn primært spiser plantebaseret får nok protein. Jeg har aldrig hørt spørgsmålet til sovse-far og familien Jensen; sig mig engang får du nok vitaminer i din kost, det er jeg ret bekymret over. Min far spiser kød og kulhydrater – pasta, brød, kartofler og så ost oveni. Det er fuldtid acceptabelt, men der er nærmest krise fordi jeg aldrig giver mit barn kød.. #detgoverbareingenmening.
  Jeg vil tage dit råd til mig… mindre at vælge i mellem og mere simpelthen.. vi får sgu nærmest buffet hver frem herhjemme.. tidskrævende og dyrt!!

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Signe

  Af ren nysgerrighed spørger jeg, men hvorfor bruge smørbart (vegansk går jeg ud fra) men sødmælk (komælk går jeg ud fra)?

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Tina

  Nu spørger jeg af nysgerrighed og fordi jeg ikke ved det – men får børnene nok protein ved dette. Læste bare noget om at børn ikke udelukkende må leve af grønsager , at der os skal protein i deres kost? ..

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • Sarah Louise

   hmm nu ved jeg ikke hvad du har læst, men faktor er at der er masser proteiner i både grønsager og fiberigt mad. Og den protein som mennesker får igennem grønsager og fiber optager vi meget meget bedre end det protein vi får igennem kød (protein fra kød giver kun 30% protein men igennem fibre og grønsager optager vi 70%). Derud over frigiver kød kræftfremkaldende giftstoffer som mennesker ikke kan nedbryde. Kød er slet ikke nødvendigt og er mere dårligt end godt for mennesker, især behandlet kød. Så ja man får bedre og flere proteiner ved at leve klogt og vegetarisk. Men det er en lang proces og vi er ikke 100% vegetariske, men som verden bliver klogere og vi snart bliver NØD til at ændre kost pga. klima forandringer, så bliver udvalget også bedre og med tiden bliver det nemmere og nemmere at leve plantebaseret. Folk må uddanne sig selv og regeringen må interagere og det er en meget stor opgave både som samfund men også det enkelte menneske. Jeg vil klart opfordre dig til at undersøge sagen nærmere:) der er næsten protein i alle grønsager. Så hvis man får lidt i alle sine måltider, så er man mere end rigelig dækket ind.

   per 100 gram

   Broccoli: 5 g
   Rosenkål: 5 g
   Grønkål: 5 g
   Majskolbe: 4 g
   Artiskok: 4 g
   Blomkål: 3 g
   Champignon: 3 g
   Spinat: 3 g
   Asparges: 2 g
   Jordskok: 2 g

   Derudover kommer der proteiner fra al den fiber de får. De får eks. havregryn næsten hver dag med hørfrø i. Derud over så spiser vi jo også fisk og kylling, men det er kun fordi vi ikke kan lade være.

   Siden  ·  Svar på kommentar
  • Anja

   Du har så inderlig ret i meget af det du spiser og er kun fortalter for at man spiser økologisk og så vegetarisk som det er er muligt for den enkelte. Men som fagperson må jeg dog nævne at proteinet i de grønsager du nævner ikke er fyldestgørende, hvilket betyder de ikke indeholder alle de livsnødvendige aminosyer (bestanddele af protein) og kan derfor ikke stå alene ift at vegetarer/veganere skal have opfyldt der behov for de essentielle/livsnødvendige aminosyer, hertil er man nød til at tilsætte en anden proteinkilde, som feks linser, bønner eller sojabønner (der som de eneste indeholder alle de essentielle aminosyrer) Vil gerne pointere at grunden til jeg skriver dette, er ikke for at sætte spørgsmålstegn ved det du skriver, men af hensyn til de mange der følger din blog og muligvis kunne komme til at misforstå hensigten og dermed give deres børn og unge for list af de essentielle aminosyrer.

   Siden  ·  Svar på kommentar
  • Tina

   Var os det jeg mente da jeg skrev før.. protein i grønsager er ikke det samme som proteiner fra kød, linser og bønner. Er selv sygeplejerske , og mener bare jeg har læst at det ikke er så smart at give vegansk kost til Små børn, da de kommer til at mgl de vigtige proteiner som skal bla opbygge deres krop og hjerne.

   Siden  ·  Svar på kommentar
  • Sarah Louise

   Det er ikke min overbevisning og ej heller det jeg har lært. Men som sagt er vi ikke veganer. Vi lever primært plantebaseret

   Siden  ·  Svar på kommentar
  • Helle

   Blot til orientering – som veganer skal du have et tilskud B12, ellers kan det resultere i hjerneskade hos børn. Kan købes som spray, men hvis I ikke lever fuldstændig vegansk ved jeg ikke om det er nødvendigt 😊

   Siden  ·  Svar på kommentar
  • Anja

   Men enhver har naturligvis ret til st have sin egen overbevisning, men derfor kan vi jo alle blive klogere også lære noget nyt😉. Som sagt er jeg fortaler for at leve så plantebaseret så muligt ig de fakta du kommer med omkring proteiner i de forskellige grønsager er også helt korrekte. Dog indeholder de meget få af de essentielle aminosyre, som er de aminosyre kroppen ikke selv kan danne. De aminosyrer findes bla i linser, bønner, kød, fisk, mælkeprodukter og æg og ikke i grønsager og kornprodukter

   Siden  ·  Svar på kommentar
 • Helle

  Og så lige en Coca cola til at toppe med 😜😂 Man skulle nødig blive for fanatisk 😊 ( sagt med et smil )

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • Sarah Louise

   cola zero!!!! vigtig detalje hahaha…den og redbull har jeg svært ved at give afkald på lol måske var der kaffe i glasset…eller rom og cola…you will never really know 😉

   Siden  ·  Svar på kommentar
  • Lea

   Sådan et koldt glas cola Zero skal man ikke kimse af. Mums…….👍❤

   Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Lillemor på luksus weekend - overfaldt af lebber